RSS

C ADM I FIN 1 11/12 C4

COMPTABILITAT 1R CURS

Iniciem el curs amb la UD1 introducció a la comptabiltat. Us adjunto un esquema i uns apunts:

Tot seguit propso un article i un qüestionari:

continuem amb el temari, adjunto teoria i exercicis:

inicialment repasarem el concepte d’auditoria de compte, la revisió de la comptabilitat per part dels auditors

el pla general comptable amb totes les explicacions ampliades dels diferesnts apartats

en el PGC apareixen els principis comptables com a eines bàsiques a seguir per registrar els fet eonòmics, aqui queden explicats

us adjunto mes documents relacionats amb el marc conceptual

podem repassar la teoria amb un qüestionari

el document definitiu de pla general comptable es el que us adjunto. Cal tenir-lo coma base de consulta

14/09/10

Adjunto el quadre de comptes de PGC pimes per poder consultar. Recordeu que aquest apartat del PGC no es obligatori però recull els comptes que podem utilitzar així com la seva codificació:

Per conèixer més a fons el quadre de comptes ferem un exercici de recerca del comptes:

28/09/11

estudiem tot seguit el concepte de patrimoni net:

cal introduir el concepte de masses patrimonials:

Us adjunto un model de balanç de situació pimes. Cal coneixe’l i confeccionar un document amb excel amb tota la informació. Aquest document que feu ens servirà per fer els exercicis posteriors.

La feina a realitzar tot seguit serà la de confeccionar una plantilla del Balanç a partir del model presentat anteriorment.

10/10/2011

exercici reforçar conceptes d’actiu passiu i patrimoni net així com el compte correspoenent

Un cop feta la plantilla cal iniciar-nos en la confecció de balanços.

us adjunto exercicis de balanç:

20/10/2011

més exercicis:

26/10/2011

2/11/2011

un exercici mes abans de l’avaluació

3/11/2011

canviem de tipus d’exercici, solucionem el següent:

07/11/2011

Us adjunto exercici de balanç. Aquest tipus d’exercicis tenen una metodologia diferents. Cal que lleigiu atentament i associeu el compte corresponent.

09/11/11

Primer de tot estudiarem el Balanç, analitzant la liquidesa i la solvència:

10/11/11

per iniciar el nou tema adjunto la plantilla del Compte de Pèrdues i Guanys

Per poder coneixer els diferents tipus de resultat podem consultar el següent document. Cal tenir en compte que amb el NPGC del 2008 els resultats del compte de pèrdue si guanys són: RESULTAT D’EXPLOTACIÓ, RESULTAT FINANCER Iel resultat extraordinari queda recollit dins del d’explotació.

un cop explicat el compte de PiG cal que realitzeu els exerc¡cis de l apàgina d’exercicis personal meva:

fer exercici 4 i 5

Un cop confeccionada la plantilla de Pig amb les fórmules iniciarem la part pràctica. En primer lloc classificarem els comptes dins del model de PiG:

24/11/2011

un cop hem estudiat àmpliament e el compte de pig, cal que confecccionem

05/12/2011

continuem amb el second:

afegeixo nous exercicis pèrdues i guanys avançats.

  1. 03 na2 fa2 exercici COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS microxip.doc
  2. 03 na2 fa2 exercici COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS patinet.doc

15/12/2011

abans de l’examen us adjunto un exercici més per poder preparar a fons l’examen:

22/12/2011

Un cop hem introduít el concepte d’integració cal pràcticas. Adjunto exercicis:

11/1/2012

Adjunto exercicis per confeccionar assentaments:

31/01/2012
Adjunto teoria sobre EL COMPTES:

Apunts del METODE DE LA PARTIDA DOBLE

I teoria dels LLIBRES COMPTABLES

06/02/2012

Introduïm l’IVA en les operacions comercial.

Primer de tot farem exercicis de comptabilització d’iva:

Per fe rla liquidació d’iva us adjunto teoria de l’operació comptable

adjunto teoria de la liquidació d’iva

i tot seguit comptabilitzarem la LIQUIDACIÓ d’iva amb uns exercicis :

Adjunto exercici de comptabilització de factures reals i la posterior liquidació.

15/02/2012

Adjunto models de liquidació iva trimestral. Model 303.

26/03/2012
Iniciem la teoria de tot els procés comptable d’un exercici econòmic. Podeu consultar la meva pàgina web on trobareu la teoria i la pràctica necessaria:
28/03/2012
Per poder practicar sobre el tancament de la comptabilitat en el llibre diari, cal fer els següents exercicis inicials:
en el cas de factures on hi ha l’iva inclòs i el descompte aplicat. Cal procedir:
17/04/2012
Cal fer els assentaments de final d’exercici en el llibre diari:
19/04/2012

cal fer el cicle comptable sencer del segünet exercici:

04/04/2012
Un cop aprés el cicle comptable, cal que utilitzem la informatica per agilitzar la gestió. adjunto link dels apunts de contaplus.

Josep Purti

Anuncis
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

 
%d bloggers like this: